REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Cumpara produse Sanovita si castigi garantat

09.08.2021-15.09.2021

 

 

Art. 1. Organizatorul

1.1.Organizatorul campaniei promotionale Cumpara produse Sanovita si castigi garantat(denumita in ceea ce urmeaza „Campania”) este Sano Vita SRL denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. Participantii la Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei denumit in continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.sanovita.ro/content/regulament-19. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe site-ul www.sanovita.ro/content/regulament-19 cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1.Campania Cumpara produse Sanovita si castigi garantatva incepe la data de 09.08.2021, ora 00:00. Se va incheia pe 15.09.2021, ora 23:59, inclusiv.

2.2.Campania este organizata si se desfasoara in locatiile in care campania va fi semnalizata, fiind organizata si desfasurata in magazine tip comert traditional (care nu fac parte dintr-o retea internationala de hypermarket/supermarket/discounter/cash&carry).

2.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz contrar premii nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

Art. 3. Drept de participare

3.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, implinita pana la data de 09.08.2021, data de incepere a Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).

3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, angajatii si actionarii/asociatii/administratorii companiilor colaboratoare si ai magazinelor in care se desfasoara promotia, precum si rudele lor pana la gradul IV inclusiv.

3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta tremenilor si conditiilor acesteia.

3.4. In cazul in care castigatorul este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul reprezentantul sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 

Art. 4. Produse participante

4.1. La aceasta Campanie participa produsele comercializate ale Organizatorului, marca Sanovita, mentionate in Anexa 2 (“Produsele Participante”)

4.2. Dupa data incheierii Campaniei in conformitate cu art. 2, alin. 1, produsele participante isi pierd aceasta calitate, Organizatorul neavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in viitor in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.3. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei campaniei, prin prezentul regulament, prin materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator, informat si interesat, a luat la cunostiinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 31.08.2021, ora 23:59. Orice decizie de a achizitiona produsele Sanovita ce au participat in aceasta campanie, dupa data de 31.08.2021,  fiind consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs si conditiile comerciale aferente.

 

Art. 5. Mecanica promotionala

5.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, Cumparatorul trebuie:

5.1.1. Sa achizitioneze produse Sanovita in valoare de minim 10 lei conform articolului 4 al prezentului Regulament, in perioada de desfasurare a Campanei.

5.2. Fiecare cumparator care extrage talonul castigator razuibil trebuie sa il prezinte la magazinul de unde a cumparat produsele pentru revendicarea premiului.

5.3. Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

5.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

5.5. Castigatorii nu au posibilitatera si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a acestora. De asemenea, castigatorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

 

Art. 6. Premiile

6.1.Premiile oferite in aceasta Campanie sunt descrise mai jos, astfel:

 

Premiu

Cantitate

Valoare unitara (fara TVA inclusa)

Valoare unitara ( cu TVA inclusa)

Valoare totala (fara impozit si TVA inclusa )

Valoare totala (fara impozit, cu TVA inclusa )

Mini-rondele din orez cu piper si ierburi 10g

 

10,782

RON 0.83

RON 0.99

RON 8,970.62

RON 10,674.18

Mini-rondele din orez cu piper si ierburi - sharing pack 45g

 

2,055

RON 2.93

RON 3.49

RON 6,027.32

RON 7,171.95

Mini-rondele din orez cu cascaval 10g

 

10,782

RON 0.83

RON 0.99

RON 8,970.62

RON 10,674.18

Mini-rondele din orez cu cascaval - sharing pack 45g

 

2,055

RON 2.93

RON 3.49

RON 6,027.32

RON 7,171.95

Mini-rondele din orez cu smantana si ceapa 10g

 

10,782

RON 0.83

RON 0.99

RON 8,970.62

RON 10,674.18

Mini-rondele din orez cu smantana si ceapa - sharing pack 45g

 

2,055

RON 2.93

RON 3.49

RON 6,027.32

RON 7,171.95

Mini-rondele din orez cu glazura de cacao fara zahar (xylitol) 24g

10,782

RON 1.67

RON 1.99

RON 18,027.50

RON 21,456.18

Fun Mix - mix nuci, seminte si leguminoase coapte si sarate 50g

 

4,108

RON 3.35

RON 3.99

RON 13,770.02

RON 16,390.92

Fruit Show - mix fructe uscate fara adaos zaharuri 50g

 

4,108

RON 4.19

RON 4.99

RON 17,224.84

RON 20,498.92

Tropical Mix - mix fructe uscate si confiate 50g

 

4,108

RON 3.35

RON 3.99

RON 13,774.12

RON 16,390.92

Total

61,617

 

 

RON 107,790.31

RON 128,275.33

 

6.2. Valoarea totala estimata a premiilor este 128,275.33  cu TVA inclus, fara impozit pe premiu inclus.

 

6.3. Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris mai sus si vor fi predate numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

6.4. Campania este activa in perioada indicata in prezentul regulament doar in magazinele ce au afisata campania si doar pe durata in care respectivul afisaj este prezent in magazin in limita stocului de taloane razuibile disponibile. In cazuri exceptionale in care din motive logistice premiul inclus pe talon nu va fi disponibil in magazin, se va inlocui premiul cu un alt produs SanoVita de aceeasi valoare.

6.5. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a solicita schimbarea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor mai sus amintite.

6.6. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) conform art. 13 al prezentului regulament.

 

ART. 7. Acordarea premiilor

7.1. Premiile Campaniei se vor acorda in baza talonului castigator razuibil care urmeaza a fi predat in magazinul din care s-a facut achizitia produselor Sanovita participante.

7.2. Avand in vedere obligatia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate, participantii se obliga sa introduca pe spatele lozului in locul special destinat numele lor si isi dau expres acordul pentru publicarea acestei informatii impreuna cu castigul acordat. Premiile Campaniei vor fi predate catre Castigatorii Campaniei doar prin completarea acestor date. Refuzul de a completa talonul castigator razuibil ce atesta atribuirea si/sau predarea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea definitiva a dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

Art. 8. Raspunderea

8.1. Participand la aceasta Campanie Promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colabratorii sai in toate problemele legate de implementarea Campaniei promotionale.

8.2.  In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta conditiile stabilite in cadrul prezentului articol, ori refuza prezentarea talonului castigator razuibil, reprezentantii magazinului vor decide invalidarea castigatorului initial.

8.3. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru taloanele recorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, ilizibile, instrainate) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda premiile pe baza unor astfel de taloane.

8.4. Toate premiile acordate in cadrul acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar, acele premii nerevendicate ori invalidate din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

Art. 9.Incetarea inainte de termen a Campaniei

9.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

9.2. Situaţiilor avute in vedere la art. 11, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritaţi publice competente.

 

Art. 10. Litigiile si legea aplicabila

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Art.11. Taxe

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

11.2. Avand in vedere prevederile art. 110 din Codul Fiscal, nu sunt impozabile urmtoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

11.3. Premiile aferente acestei campanii nu sunt impozabile.

Art. 12. Protectia datelor personale

12.1. Organizatorul acestei campanii colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal ale participantior, respectiv ale castigatorilor exclusiv pentru respectarea obligatiilor legale.

 

Produs adăugat la wishlist